Lekker eten én gezond....

We weten het allemaal: gezond eten en regelmatig bewegen is ook voor kinderen van het grootste belang. Kinderen ontwikkelen hun motoriek en sociale vaardigheden door lekker veel buiten te spelen. Rennen, duikelen, springen, fietsen en ook wel eens vallen, het draagt allemaal bij tot een goede conditie en de gewenste ontwikkeling van de motoriek.

Voldoende beweging
Kinderen leren spelenderwijs met elkaar omgaan en ervaren waarom regels en afspraken belangrijk zijn. Tijdens de schooluren spelen de kinderen van de groepen 1, 2 en 3, als de weeromstandigheden het toelaten, vrijwel iedere dag twee keer buiten. De leerlingen in de bovenbouw spelen 's morgens een kwartier buiten. Naast twee gymlessen per week proberen we op die manier voor voldoende beweging te zorgen.

Project Schoolfruit
Een essentieel onderdeel van de voeding van uw kind is natuurlijk fruit. Het is wetenschappelijk aangetoond dat het eten van voldoende fruit, twee stuks per dag, een zeer positieve invloed heeft op de gezondheid van de mens, dus ook van uw kind. Daarom stimuleren wij op Lucas Galecop al jaren het eten van fruit tijdens het 'eet- en drinkmoment' in de ochtendpauze. Woensdag was op onze school officieel 'Fruitdag'. Dit staat ook in de schoolgids vermeld.

Het afgelopen jaar hebben we deelgenomen aan het project ' Schoolfruit' waarbij we voor alle kinderen van de school dagelijks gratis fruit kregen. Volgend jaar schrijven we ons uiteraard weer in. Vanwege de grote vraag onder de basisscholen is het echter nog onzeker of we weer net als vorig jaar kunnen deelnemen. 

Sowieso willen we het eten van gezonde voeding nog meer stimuleren dan in het verleden. De officiële fruitdag vervalt, IEDERE dag is vanaf nu 'Fruitdag'. Maar ook wordt iedere dag aandacht besteed aan wat de kinderen nog meer eten tijdens de pauze. Dus geen koeken, chocolade, smoeltjes, pepernoten ed. meer en ook geen drankjes die bol staan van suiker, kleur- en smaakstoffen. We willen de gezond belegde boterham, die o zo lekker kan zijn, weer terug. We willen appels, tomaten, kiwi's en komkommers in de trommels.

Heel veel positieve reacties
Wij zijn ervan overtuigd dat elke ouder het belang van dit streven zal onderstrepen. U hebt immers enige tijd geleden in grote getale positief gereageerd op de poll over het continueren van het fruitproject. We kunnen een en ander echter alleen maar bereiken met medewerking van u, de ouders. U immers, geeft dagelijks het bewuste trommeltje mee en bepaalt voor een groot deel de inhoud. We hopen van harte dat u met ons meewerkt aan ons nieuwe motto:

Op Lucas Galecop eten we lekker, èn gezond!!